Published On: Cum, Tem 22nd, 2022

Kamuoyuna Duyuru

Share This
Tags

Дата: 19.07.2022                                                                        

Номер: 2022-006

KAMUOYUNA DUYURU;

Toprağına uzaktan bakmaktan bile mahrum bırakılmanın travmatik izlerini taşıyan diasporalıların toprak konusundaki hassasiyeti geçmiş yıllardaki Aibga tartışmalarından malumunuzdur. Son günlerde sosyal medya aracılığıyla öğrendiğimiz, insanlarımıza “Topraklarımız satılıyor.” pankartı açtıracak kadar endişe yaşatan halkımıza ait Pitsunda’daki mülkler ve egemenliğimiz altındaki topraklar, karasuları hakkındaki tartışmalar da hassasiyetimizi tetiklemiştir. Egemen ülkemizin eşitliğe dayalı müttefikliklerinden memnuniyet duymaktayız ancak dengenin halkımız aleyhine bozulduğu ilişkilerdeki felaketler hafızamızda durmaktadır.

Devletimizin asıl ve tek sahibi olan halkımız tarafından seçilmiş yöneticilerin görevlerinin bilincinde olacağını umuyoruz. Ancak dünyanın hiçbir egemen ülkesinde görülmeyecek adeta egemenliğin devri anlamına gelen bir konunun gündem olması dahi utanç vericidir.

Yanı sıra devletin ve ülkenin sahibi olan egemen halkımıza sözleşmenin maddeleri hakkında yeterince bilgi verilmemesi hatta gizlenmesi yetki aşımıdır çünkü bir kez daha söylüyoruz ki yetki sahibi halktır.

Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlarının dahi sahip olmadığı hakları başka ülke vatandaşlarına vermek, devlete ait toprağı sonsuza kadar başka bir ülkenin kullanımına devretmek kimsenin yetkisinde olamaz.

Topraklarımız, karasularımız üzerindeki bu utanç verici tartışmada sözü edilen egemenlik devrinin gerçekleşmesi bir yana konunun uzaması dahi müttefik olmaktan son derece mutlu olduğumuzRusya Federasyonu ile ilişkilerimizde de ciddi bir örselenmeye neden olacaktır.

Bu gerekçelerle; bir karış toprağımızda, bir damla suyumuzda dahi egemenliğimizin devredilmesini kabul etmeyeceğimizi, böyle bir konunun gündemde olmasından duyduğumuz rahatsızlığı ifade ediyoruz.

С уважением.
Кавказо-Абхазский Комитет Солидарности Глава

Эрдешан Кобаш БГАНБА

Турция-СТАМБУ

Gürcistan İşgal Saldırısı

Videos